Voor zakelijke klanten

Bedrijfsverzekeringen, garantie voor het voortbestaan van uw zaak

Bedrijfsverzekeringen lijken soms een noodzakelijk kwaad. Maar als u bedenkt dat deze belangrijk zijn om het voortbestaan van uw onderneming te garanderen, wordt het een ander verhaal. Omdat u als ondernemer veel aan uw hoofd heeft, gaan we altijd uit van korte lijnen, snelle antwoorden en maatwerk passend bij uw branche, ambities en financiële situatie.

Van inventaris tot medewerkers; alles en iedereen goed verzekerd

Als u dat wilt, kunnen wij bijna alle facetten van uw bedrijf verzekeren. Hieronder vindt u de verzekeringen die wij het meeste aanbieden. Staat uw verzekeringsvraagstuk hier niet bij, neemt u dan vooral contact met ons op.

Inventaris- en goederenverzekering: uw inkoop en inventaris beschermen

Bij een inventaris- en of goederenverzekering is het altijd wijs om kritisch naar de mogelijkheden, de kosten en uw financiële draagkracht te kijken. U kunt ervoor kiezen om bepaalde risico’s te aanvaarden en andere te verzekeren. Wij brengen graag samen met u het totaalplaatje in beeld zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Computer- en elektronicaverzekering: het afkopen van continuïteit van uw ict

Als er iets gebeurt met uw computers en andere elektronica is één ding het allerbelangrijkste; snelheid. In welke sector u ook actief bent, voor bijna elk bedrijf geldt, dat niet werkende ICT-faciliteiten u veel omzet kan kosten. Daarom kijken we van tevoren goed naar de mogelijke verzekeringen en aanbieders en de manier waarop zij met schades omgaan en uitkeren.

Cyberverzekering: het verzekeren van risico’s van automatisering en digitalisering

Helaas geldt, dat iedereen slachtoffer kan worden van cybercriminaliteit. Zo kan het openen van een verkeerde bijlage door een personeelslid of het tijdelijk niet goed functioneren van de firewall al tot datalekken of cybercrime leiden. Ook bedrijven die in ‘de cloud’ werken lopen risico. Zij blijven namelijk ook eindverantwoordelijk voor vertrouwelijke gegevens. Dit soort automatiserings- en digitaliseringsrisico’s kunnen leiden tot financiële schade (en ongemak) voor de eigen organisatie en tot aansprakelijkheidsclaims van derden. Daarom zijn dit tegenwoordig zeker thema’s om over na te denken als het gaat om verzekeringen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: verzekerd tegen claims van anderen

De nachtmerrie van elke onderneming: door een fout van uw medewerker of mankement aan de door u geleverde artikelen, loopt een ander schade op en probeert dit op uw organisatie te verhalen. Tegen zulke situaties kunt u zich verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Samen bespreken en berekenen we welke risico’s u wilt en kunt dragen en wat daarvoor de exacte kosten zijn.

Motorrijtuigenverzekering: niet alleen de bestuurder maar ook de auto verzekerd

Als uw medewerkers veel onderweg zijn, zit een ongeluk in een klein hoekje. Omdat de juiste motorrijtuigenverzekering afhankelijk is van een aantal factoren, vergelijken we uitvoerig alle aanbieders voor u.

Goederentransportverzekering: naast het vervoermiddel ook de lading verzekerd

Als uw bedrijf veelvuldig goederen vervoert of laat vervoeren, kan het voorkomen dat deze beschadigd raken of gestolen worden. Met een goede transportverzekering, dekt u dit risico af. We kijken altijd kritisch met onze klanten of een dusdanige verzekering al dan niet relevant is.

Machineschadeverzekeringen: garantie voor de continuïteit van uw productie

Als uw machines stil komen te liggen, zijn dit kostbare uren voor uw productieproces. Een machineschadeverzekering dekt reparatie-, vervanging- en opruimingskosten en vaak zijn alle onvoorziene omstandigheden afgedekt. Daarnaast is het zo, dat als de productie stilligt, deze stagnatie omzetverlies veroorzaakt. Daarom kiezen veel bedrijven voor de combinatie tussen een machineschadeverzekering en een machinebreukschadeverzekering. Als uw productie draait om machines, raden wij soortgelijke verzekeringen altijd aan. Samen kijken we naar welke verzekering het beste bij uw bedrijf past.

Bedrijfsgebouwverzekering: uw bedrijfspand goed verzekerd

Het spreekt voor zich dat voor de continuïteit van uw bedrijf, uw bedrijfspand essentieel is. Als hier brand uitbreekt of bijv. wordt ingebroken, kunnen de kosten flink oplopen. De exacte vorm van uw verzekering is afhankelijk van het formaat van uw bedrijfspand, de locatie en veel meer. Daarom kijken we altijd samen wat het beste bij uw bedrijf past en welke aanbieder hiervoor de meest aantrekkelijke partij is.

Werkmateriaalverzekering: uw kostbare werkmateriaal veilig gesteld

Veel ondernemers bezitten of leasen duur werkmateriaal zoals vorkheftrucks of graafmachines. Een werkmateriaalverzekering dekt schades aan zulke machines en onder bepaalde voorwaarden ook schades die u of uw medewerkers aanbrengen aan andermans bezit. Of deze verzekering voor uw onderneming relevant is, hangt maar net af van uw werkmateriaal, daarover gaan we graag met u in gesprek.

Milieuschadeverzekering: ondernemen zonder schade aan het milieu

Bij het afsluiten van een milieuschadeverzekering, dekt u zich in tegen kosten voor bijv. bodem- of grondsanering. Omdat de milieuwetgeving steeds strenger wordt, zien wij dat steeds meer ondernemers kiezen voor een milieuschadeverzekering. De werkzaamheden van uw bedrijf en de branche waarin u opereert, zijn bepalend voor het al dan niet afsluiten van deze verzekering en de verschuldigde premie. Deze premie valt vaak lager uit als u afdoende preventiemaatregelen neemt. Wij delen graag onze kennis- en expertise op dit gebied met u.

Rechtsbijstandverzekering: geen zorgen bij conflicten

Als ondernemer kan een geschil grote kosten met zich meebrengen, bijv.  een juridische procedure tegen een voormalig werknemer, een klant of andere ondernemer. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering voorkomt u zulke onverwachte hoge kosten. De eventuele proceskosten worden vergoed en u weet met zekerheid dat u kunt rekenen op deskundig juridisch advies. Samen bespreken we welke risico’s voor uw onderneming reëel zijn en waarvoor u zich wilt verzekeren.

Zakenreisverzekering: ook onderweg zorgeloos ondernemen

Als u of uw medewerkers zakelijk reizen, vallen eventuele kosten voor ongevallen, medische zorg of bijv. diefstal van uw bagage, niet onder de persoonlijke reisverzekering. Daarom raden wij een zakenreisverzekering vaak aan voor ondernemers en hun medewerkers die veel internationaal onderweg zijn. Afhankelijk van de ingeschatte risico’s en het aantal reizen op jaarbasis, maken we samen de afweging welke (doorlopende) reisverzekering het beste op uw onderneming aansluit.  

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: uw inkomen veilig stellen

Of u nu als pianist of als restauranteigenaar uw brood verdient, arbeidsongeschiktheid kan iedereen treffen. Daarom is het belangrijk om uw persoonlijke situatie te laten bekijken en goed na te denken over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De vorm en premie van een AOV hangt af van factoren als uw leeftijd, de risico’s die u loopt en het jaarinkomen dat u wilt verzekeren.